:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


No.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
1

22001 นายพิเชฐพงศ์ มาทะ เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
2

22002 นายศรัญญู ศรีสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ