:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


No.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
1

24001  นาย บวร พุธศรี เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
2

24002  นาย ก่อแม จะแฮ เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
3

24003  นาย ทองทิพย์ นันทะเสน เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ