:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


No.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
1

25001 นาง มยุรี คำเขียว เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
2

25002 นาง ลัดดา วงค์นันตา เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
3

25003 นาง สายสิน เวียงคำ เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ