:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


No.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
1

19001  นาย ทวีศักดิ์ เชื้อเมืองพาน เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
2

19002  นาย ศิลา อาโน เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
3

19003 นายกิตติศักดิ์ ศรีวิชัย เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ