:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


No.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
1

14003 MissCristina Scharron ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
2

14004 MissMerle JoyB.Malanes ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
3

14005 MissChirsty JoyOlataSeno ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
4

14006 Mr.John Mark.Aglinoga ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
5

14008 Bethang Bertan ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
6

14009 MissAmy Tran ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
7

14010 miss Kelly Gillespie ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
8

14011 Miss Jessica Torres - Almejo ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
9

14012 MR. Leelan Bhagwandeen ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
10

14013 Mr.Cui Lin ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
11

14014 Mr.Wang cheng gan ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
12

14015 Miss.Xiao Yao ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
13

14016 Miss.Hou Xiao qi ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ