:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


No.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
1

14001 Mr. Benson Bistoyong Baniwas ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
2

14002 Miss Cheradee PaquibotDelaCerna ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
3

14003 MissCristina Scharron ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
4

14005 MissChirsty JoyOlataSeno ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
5

14006 Mr.John Mark.Aglinoga ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
6

14007 Miss Wakana Miwa ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
7

14008 Bethang Bertan ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
8

14009 MissAmy Tran ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
9

14004 MissMerle JoyB.Malanes เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ