:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


No.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
1

13001 นายนิธิพล อุโมง ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
2

13002 นายบรรจง จิตตคำ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
3

13003 นายนิติพงษ์ สกุณา ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
4

13004 นางสาวธิดาพร เสือบางพระ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ