:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


No.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
1

13001 นายนิธิพล อุโมง ครูอัตราจ้าง แสดงรูปภาพ
2

13002 นายบรรจง จิตตคำ ครูอัตราจ้าง แสดงรูปภาพ
3

13003 นายนิติพงษ์ สกุณา ครูอัตราจ้าง แสดงรูปภาพ
4

13004 นางสาวธิดาพร เสือบางพระ ครูอัตราจ้าง แสดงรูปภาพ
5

13005 นางสาวทับทิม กวินภพ ครูอัตราจ้าง แสดงรูปภาพ